Wojciech ŚWIĄTKOWSKI

Żołnierz AK, represjonowany w latach stalinowskich.

Ukończył studia na Wydziale Architektury PW.

Projektował: budynki użyteczności publicznej, mieszkaniówkę, wnętrza. Od 1965 do 1990 wykładowca projektowania architektury w Policealnym Studium Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.

Uprawia rysunek malarstwo akwarela przedstawiające architekturę zabytkową w krajobrazie.

Wystawy zbiorowe:
Corocznie z Kołem PLENER
Zamek Królewski w Warszawie 2001
Kościół Środowisk Twórczych 2003