Koło PLENER OW SARP

 

Koło PLENER działa przy ODDZIALE WARSZAWSKIM STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH,  skupia architektów, którzy pasjonują się sztuką. Powstało w 1969 roku. Prowadzona wówczas działalność była niezwykle bogata: odczytywano poezję, wspomnienia, wygłaszano odczyty, słuchano koncertów, uprawiano liczne sztuki plastyczne. Wkrótce koło przyjęło nazwę „Koło Miłośników Sztuki” – przewodniczyła mu arch. Helena Szymaniak (1908-1989). Z biegiem lat organizowanie plenerów i wystaw całkowicie zdominowało inne dziedziny aktywności i dlatego Koło zmieniło nazwę na „Koło Plener”. Jego przewodniczącą (1989-2002) była arch. Barbara Łyżwińska. Organizowano wystawy, na których prezentowano: akwarele, oleje, grafiki, pastele oraz fotografię artystyczną.

Od 1997 roku obserwuje się wzrost aktywności członków Koła PLENER na forum międzynarodowym. Rozwinęła się współpraca z architektami-artystami z: Paryża (”Ligne et Couleur”), Wenecji (”Associazione Architetti Artisti”), Edynburga (“The Scottish Society of Architect Artists”), Stuttgartu ((”Ligne et Couleur – Stuttgart”) i od 2007r. ze Lwowa. Polscy architekci biorą udział w dorocznych wystawach malarstwa organizowanych przez tamtejsze środowiska. Członkowie Koła noszą w sercach pamięć o swoich mistrzach, nauczycielach rysunku i malarstwa z Wydziału Architektury PW. W pierwszej kolejności wymieniają charyzmatycznego profesora Stanisława Noakowskiego (1867-1928) i jeżdżą do Nieszawy, gdzie podziwiają ocalałą z pożogi wojennej jego malarską spuściznę. Natomiast fundamenty „warszawskiej szkoły rysunku architektonicznego”, zawdzięczają prof. Zygmuntowi Kamińskiemu (1888-1969). Wdrożony, przez niego, spójny program plastycznego kształcenia architektów zaowocował, w okresie międzywojennym, sukcesami architektów-grafików w dziedzinie plakatu. Młodsi członkowie Koła PLENER doskonalili swoje umiejętności i wrażliwość artystyczną pod okiem prof. Henryka Dąbrowskiego, a obecnie, studentów warszawskich uczelni architektonicznych kształcą wybitni akwareliści.

W latach 2002-2012 artystyczne życie w Kole PLENER OW SARP organizowała arch. Anna Wojterska-Talarczyk,  jego przewodnicząca. W tym czasie wielkim wydarzeniem był trzyletni pokaz obrazów (na jednej wystawie nawet rzeźb!) p.t. WISŁA ŁĄCZY, które zrealizowano w  24 miastach i miasteczkach leżących nad Wisłą. Było to w sumie 27 wystaw, w których przez te lata wzięło udział w sumie 40 uczestników (szczegółowe informacje podane są w archiwum z tego okresu). W 2009 r. powstała także Galeria Jednego Obrazu wg pomysłu Śp. Henryka Gąszewskiego.

W tym czasie powstała także strona internetowa Koła PLENER OW SARP, której forma graficzna  nie została zmieniona do dziś. Zmienia się treść, zakres przekazywanych informacji, ale chcąc uszanować oryginalność i elegancję strony zachowujemy jej tradycyjny wygląd i nie podporządkowujemy się zmieniającym się trendom. 

Od 2012 roku przewodniczącym Koła PLENER OW SARP jest znany architekt Janusz Targowski.

Oddział Warszawski SARP stwarza dogodne warunki dla przyjmowania w swoje szeregi młodych architektów, natomiast Koło PLENER zaprasza do siebie tych spośród nich, których interesuje twórczość plastyczna.

Koło PLENER OW SARP  proponuje aktywny udział w licznych plenerach oraz prezentację obrazów i innych form sztuki wizualnej na krajowych i zagranicznych wystawach.