Vasile TRANDAFIR

Urodził się w Rumunii w 1959 roku. 

Ukończył studia na Uniwersytecie „Al.I.Cuza” w Jassach w Rumunii jako filolog angielski i niemiecki. 

W Warszawie jest absolwentem kursu podyplomowym ” Malarstwo i Historia Sztuki” 2022/2023 w Uczelnii Lukaszewski. 

Pracował jako nauczyciel, tłumacz, a nawet specjalista ds. ubezpieczeń na życie. 

Mieszka w Warszawie od 2011 roku i tutaj już w 2015 roku zaczął malować w technikach akwarelowych.

Pierwsze wystawy zbiorowe, w których brał udział były organizowane:

w Albanii (2017), Rumunii, w Polsce, a także Francji, Słowacji, Niemczech

i coroczne wystawy objazdowe SAP w Polsce.

Od 2019 roku miał zaszczyt zorganizować swoje indywidualne wystawy w Rumunii i w Warszawie.

Od 2019 roku jest członkiem WSP (Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków) a także SAP ( Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich ).

Proces uczenia się Vasile trwa cały czas i zawsze odkrywa i maluje coś nowego. 

E-mail: vasiletv@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/Vasile-Trandafir

więcej >>>