Regulamin wystaw Koła Plener OW SARP

Warunkiem wzięcia udziału w wystawie w realu jest spełnienie  następujących warunków:

Należy być architektem,  posiadać członkostwo SARP lub być osobą zaproszoną do wzięcia udziału w wystawie

UWAGA

– Na wystawę nie mogą być zapraszane osoby zalegające z płaceniem składek członkowskich SARP  i osoby, które zrezygnowały z członkostwa  w SARP w związku z niepłaceniem składek członkowskich i wynikającymi z tego tytułu długami wobec SARP.

 

Aby wziąć udział w wystawie należy :

 • zapisać się na wystawę w określonym terminie, zgłaszając tytuły DZIEŁ, technikę i rozmiar, opłacając koszt wystawy (wieszania i katalogu)
 • w ustalonym terminie  dostarczyć obrazy w wyznaczonym miejscu,
 • za przygotowanie DZIEŁA – OBRAZU odpowiada autor obrazu, a nie organizator wystawy, 
 • DZIEŁA oprawione w szkło, nieopisane, nieoprawione i bez zawieszek nie są przyjmowane na wystawę. W przypadku obrazów na blejtramie wystarczy obmalować brzegi, ale zawieszka musi być przygotowana,
 • w dniu wieszania obrazów wyznaczone osoby pomagają w aranżacji wystawy i przygotowaniu poczęstunku,
 • wystawę organizuje kurator wystawy wraz z zespołem pomagających mu osób,
 • katalog i materiały reklamowe przygotowują wyznaczone osoby we współpracy z firmami specjalistycznymi,
 • reklamowaniem wystawy zajmuje się organizator wystawy,  uczestnicy wystawy mogą także reklamować wystawę (facebook itd)

Warunkiem wzięcia udziału w wystawie wirtualnej jest spełnienie  następujących warunków:

Należy być architektem, posiadać członkostwo SARP  lub być osobą zaproszoną do wzięcia udziału w wystawie

UWAGA

– Na wystawę nie mogą być zapraszane osoby zalegające z płaceniem składek członkowskich SARP  i osoby, które zrezygnowały z członkostwa  w SARP w związku z niepłaceniem składek członkowskich i wynikającymi z tego tytułu długami wobec SARP.

Aby wziąć udział w wystawie należy :

 • należy zapisać się na wystawę w określonym terminie zgłaszając tytuły obrazów, technikę i rozmiar, dostarczając przygotowane przez Artystę DZIEŁO – PLIK gotowe do wprowadzenia na wystawę wirtualną zgodnie z regulaminem.
 • Jak w przypadku wystawy w realu : za przygotowanie i jakość DZIEŁA – PLIKU na wystawę wirtualną odpowiada Artysta, a nie organizator wystawy. Obraz powinien być profesjonalnie sfotografowany lub zeskanowany, przycięty itd. oraz podpisany według ustalonego wzoru (Imię Nazwisko Autora   TYTUŁ DZIEŁA    technika     wysokość x szerokość – proszę zwrócić uwagę na kolejność, wielkość czcionki i prosimy nie wpisywać żadnych dodatkowych informacji, znaków i dopisków)
 • DZIEŁO  powinno być  sfotografowane bez przestrzeni otaczającej i ram, lub odpowiednio przycięte, obróbka zdjęcia powinna być wykonana przed dostarczeniem DZIEŁA – PLIKU na wystawę,
 • DZIEŁO – PLIK powinno  być wykonane w odpowiedniej wielkości określonej każdorazowo przez organizatora wystawy wirtualnej (100-120 kB na wystawę umieszczoną na stronie, powyżej 300 kB do katalogu, w przypadku wystaw w google informacje zostaną umieszczone na stronie, jeśli takie wystawy będą organizowane),
 • DZIEŁO-PLIK powinno  być wykonane w systemie JPG i nieprzepuszczone przez aplikację kompersującą,
 • każdy Artysta ma prawo zgłosić do pięciu dzieł na wystawę wirtualną.

Przy przygotowywaniu DZIEŁA-PLIKU korzystamy z usług firmy specjalistycznej lub przygotowujemy samodzielnie. 

Jeżeli potrafimy wykonać dobrej jakości  plik, sfotografować profesjonalnie zdjęcie i dokonać jego obróbki – przygotowujemy DZIEŁO-PLIK sami.

Organizator wystawy nie ma obowiązku wykonywania za  Artystę  DZIEŁA ani nie pośredniczy pomiędzy Artystą a firmą specjalistyczną.

W przygotowaniu DZIEŁA – PLIKU można także skorzystać z pomocy innych uczestników wystawy, którzy potrafią wykonać plik dobrej jakości i  posiadają do tego odpowiedni sprzęt (odpowiedni aparat fotograficzny i dobrej jakości programy do obróbki zdjęć).

Organizator wystawy pomaga starszym osobom, które nie radzą sobie z internetem, ale przesłane do obróbki zdjęcia muszą być wykonane prawidłowo aby wykonanie profesjonalnego DZIEŁA-PLIKU było możliwe.

W przypadku zbyt małej grupy chętnych, wystawa może być odwołana

Rola organizatora wystawy.

 • Organizator wystawy zajmuje się : zbieraniem DZIEŁ – PLIKÓW, udzielaniem rad w fotografowaniu i tworzeniu plików,   tworzeniem wystawy, wprowadzeniem jej na stronę i jej skomponowaniem oraz reklamowaniem wystawy.  Organizator wystawy pomaga starszym osobom, które nie radzą sobie z internetem. Przesłane do obróbki zdjęcia muszą być wykonane tak, aby wykonanie profesjonalnego DZIEŁA-PLIKU było możliwe.