Monika TROCHYM – CYNKE

Monika Trochym – Cynke jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i długoletnim jej pracownikiem dydaktycznym  w Katedrach (pracowniach) Urbanistycznych i Historii Budowy Miast.

Jako architekt – projektant była zatrudniona w wielu pracowniach urbanistycznych i architektonicznych.  Była współautorką miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o specjalizacji ochrony wartości kulturowej oraz obiektów architektonicznych, w środowisku zabytkowym.

Początki zainteresowań plastycznych (w latach 60 – tych) wiążą się z pracownią malarską MDK przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie.  Ulubione tematy autorki to: portrety, martwe natury, architektura. Obrazy były tworzone w technice olejnej.

Po długiej przerwie, już na emeryturze, nastąpił powrót do dawnych zainteresowań. Obecnie Artystka jest członkiem  Koła Plener OW SARP.