Jasna STRZAŁKOWSKA – RYSZKA

Ukończyła studia architektoniczne i plastyczne.
Główny projektant Metra.
Od lat studenckich uprawia malarstwo akwarelowe.