Roman FILIPOWICZ

Urodził się w Sieradzu w 1929 r. Rysunek i malarstwo studiował pod kierunkiem prof. Zygmunta Kamińskiego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

W 1952 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera architekta oraz został przyjęty do Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Uprawnienia plastyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki otrzymał w 1983 r.

Od wielu lat – oprócz działalności zawodowej – maluje akwarele obrazujące pejzaż i architekturę Polski. Od 2006 r. bierze czynny udział w działalności Koła „Plener” przy Warszawskim Oddziale SARP.

Akwarele Romana Filipowicza były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

 

więcej

więcej

więcej

więcej