Koło PLENER OW SARP

 

Koło PLENER działa przy ODDZIALE WARSZAWSKIM STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH,  skupia architektów, którzy pasjonują się sztuką. Powstało w 1969 roku. Prowadzona wówczas działalność była niezwykle bogata: odczytywano poezję, wspomnienia, wygłaszano odczyty, słuchano koncertów, uprawiano liczne sztuki plastyczne. Wkrótce koło przyjęło nazwę „Koło Miłośników Sztuki” – przewodniczyła mu arch. Helena Szymaniak (1908-1989). Z biegiem lat organizowanie plenerów i wystaw całkowicie zdominowało inne dziedziny aktywności i dlatego Koło zmieniło nazwę na „Koło Plener”. Jego przewodniczącą (1989-2002) była arch. Barbara Łyżwińska. Organizowano wystawy, na których prezentowano: akwarele, oleje, grafiki, pastele oraz fotografię artystyczną.

Od 1997 roku obserwuje się wzrost aktywności członków Koła PLENER na forum międzynarodowym. Rozwinęła się współpraca z architektami-artystami z: Paryża (”Ligne et Couleur”), Wenecji (”Associazione Architetti Artisti”), Edynburga (“The Scottish Society of Architect Artists”), Stuttgartu ((”Ligne et Couleur – Stuttgart”) i od 2007r. ze Lwowa. Polscy architekci biorą udział w dorocznych wystawach malarstwa organizowanych przez tamtejsze środowiska. Członkowie Koła noszą w sercach pamięć o swoich mistrzach, nauczycielach rysunku i malarstwa z Wydziału Architektury PW. W pierwszej kolejności wymieniają charyzmatycznego profesora Stanisława Noakowskiego (1867-1928) i jeżdżą do Nieszawy, gdzie podziwiają ocalałą z pożogi wojennej jego malarską spuściznę. Natomiast fundamenty „warszawskiej szkoły rysunku architektonicznego”, zawdzięczają prof. Zygmuntowi Kamińskiemu (1888-1969). Wdrożony, przez niego, spójny program plastycznego kształcenia architektów zaowocował, w okresie międzywojennym, sukcesami architektów-grafików w dziedzinie plakatu. Młodsi członkowie Koła PLENER doskonalili swoje umiejętności i wrażliwość artystyczną pod okiem prof. Henryka Dąbrowskiego, a obecnie, studentów warszawskich uczelni architektonicznych kształcą wybitni akwareliści.

W latach 2002-2012 artystyczne życie w Kole PLENER OW SARP organizowała arch. Anna Wojterska-Talarczyk,  jego przewodnicząca. W tym czasie wielkim wydarzeniem był trzyletni pokaz obrazów (na jednej wystawie nawet rzeźb!) p.t. WISŁA ŁĄCZY, które zrealizowano w  24 miastach i miasteczkach leżących nad Wisłą. Było to w sumie 27 wystaw, w których przez te lata wzięło udział w sumie 40 uczestników (szczegółowe informacje podane są w archiwum z tego okresu). W 2009 r. powstała także Galeria Jednego Obrazu wg pomysłu Śp. Henryka Gąszewskiego.

W tym czasie powstała także strona internetowa Koła PLENER OW SARP, której forma graficzna  nie została zmieniona do dziś. Zmienia się treść, zakres przekazywanych informacji, ale chcąc uszanować oryginalność i elegancję strony zachowujemy jej tradycyjny wygląd i nie podporządkowujemy się zmieniającym się trendom. 

Od 2012 roku przewodniczącym Koła PLENER OW SARP jest   architekt Janusz Targowski.

Od 2016 roku kronikarzem Koła PLENER OW SARP  jest architekt Ryszarda Łucja Jagielska.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informuję, że w dniu 6.06.2023 roku odbyło się zebranie Koła Plener, na którym dokonano wyboru nowego kierownictwa Koła.

Od 2023 roku przewodniczącą Koła Plener została architekt Janina Jabłecka,

a jej zastępcą – architekt krajobrazu Adam Rutkowski,

skarbnikiem Koła pozostaje architekt Zbigniew Szczerbiński,

a stronę internetową Koła poprowadzi, jak dotychczas – architekt Ryszarda Łucja Jagielska.

 

Oddział Warszawski SARP stwarza dogodne warunki dla przyjmowania w swoje szeregi młodych architektów, natomiast Koło PLENER zaprasza do siebie tych spośród nich, których interesuje twórczość plastyczna.

Koło PLENER OW SARP  proponuje aktywny udział w licznych plenerach oraz prezentację obrazów i innych form sztuki wizualnej na krajowych i zagranicznych wystawach.