Zbigniew SZCZERBIŃSKI

Urodzony 04.08.1925. Ukończył Wydział Architektury PW w 1952r.

Pracował w Przedsiębiorstwie Wystaw i Targów, gdzie mógł łączyć zadania architekta ze zdolnościami plastycznymi. Od 1983 roku posiada uprawnienia artystyczne nadane przez MKiSz. W działalności Koła PLENER uczestniczy aktywnie od 1984, a od 1986r. jest Skarbnikiem Koła.

Uprawia malarstwo olejne, są to pejzaże, portrety i martwe natury. Pewną część jego dorobku stanowi malarstwo alegoryczne.

W 2001 otrzymał I nagrodę w konkursie malarskim Muzeum Narodowego: „Współczesny Impresjonista”.

W 2012 Zarząd Główny SARP przyznał Koledze – za ponad 25 lat niestrudzonej działalności na rzecz środowiska i Koła PLENER – Złotą Odznakę.