Stanisław ZALESKI

Urodzony w dniu 27.09.1927 r. w Warszawie, ukończył szkołę powszechną w Gdyni i w Warszawie, uczył się w szkole średniej budowlanej w Lublinie (1942-44), w liceum ogólnokształcącym w Lublinie i w Sopocie. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (1947-51), dyplom obronił w 1952 roku. Pracował w biurach projektów w Gdańsku i w Warszawie, w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym, Nauczycielskiej Spółdzielni „Oświata”, w WarCencie i w „Społem” w Warszawie . Jest na emeryturze od 1991 r.  Działa w Kole Plener od 1993 r.

Kontakt: tel. 22 8396281 ,