Ewa Anna WASIUTYŃSKA

Urodzona w Warszawie, gdzie ponownie zamieszkuje od 2012 roku. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera architekta na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1965 roku, pracuje przez 3 lata jako asystent tego Wydziału w katedrze profesora Lacherta. W roku 1968 rozpoczyna pracę architekta w firmach budowlanych i pracowniach architektonicznych w Belgii. Projektuje ośrodki administracyjne, mieszkaniowe, kulturalne, handlowe i sportowe w Belgii, Nigerii, Iraku i Arabii Saudyjskiej.

Od 1982 roku pracuje jako architekt – szef ekipy w Biurze Architektury E. VERHAEGEN w Brukseli gdzie projektuje audytoria, budynki biurowe, domy opieki, szkoły i szpitale w Belgii i Algierii. Równolegle do zawodu architekta rysuje i maluje – od roku 2007 akwarele o tematyce kwiatów, nieba i domów Brukseli, pejzaży polskich. Bierze udział w wystawach w Gdańsku i w Warszawie. W roku 2015 otrzymuje medal 100 lecia Politechniki Warszawskiej.  Jest członkiem SARP PL i SARP FR.

więcej