Elżbieta SZAREJKO

Jest architektem i artystą malarzem. Uprawia malarstwo olejne. Jest kolorystką. W malarstwie tworzy wizje , których nie może zrealizować w architekturze.

Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.