Anna WOJTERSKA – TALARCZYK

Urodzona 13.08.1949 w Radomsku. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, ukończyła w 1973r. Pracę dyplomową, magisterską wykonała pod kierunkiem prof..Jana Zachwatowicza, a następnie pracę dyplomową na Studium Konserwacji Zabytków u prof. Piotra. Biegańskiego. Rysunku uczyła się u Eugeniusza Szparkowskiego, Jerzego Kuźmienko, Ludomira Słupeczańskiego, a malarstwa sztalugowego pod okiem prof. Janusza Eysymonta.

Od 2000r. uczestniczy w plenerach i wystawach Kola PLENER. W latach 2002 – 2012 była przewodniczącą Koła PLENER przy OW SARP.

Bierze udział w wystawach w Polsce i za granicą (m.in. we Francji, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii). Liczne prace są w posiadaniu osób prywatnych w Polsce oraz w Australii, w Kanadzie, w Niemczech, we Francji i na Malcie.