87 ème  SALON INTERNATIONAL LIGNE ET COULEUR THÈME : BRIDGE Paris /2023

Koło Plener OW SARP 
 
ZAPRASZA
 
na 87 ème  SALON INTERNATIONAL LIGNE ET COULEUR  THÈME : BRIDGE (Most)
 
w ratuszu V dzielnicy Paryża
 
 
( MAIRIE DU V ème ARRONDISSEMENT DE PARIS )
 
od 25 marca do 01 kwietnia 2023 roku
 
( from Mars 25th to April 1st 2023 )
 
osoby , które zgłosiły swoje prace na wystawę:
 
Anna Andraczke, Iwona Piszczelska, Joanna Adamek, Urszula Krzyżanowska.
 
Zdjęcia z wernisażu udostępnili Iwona i Tomasz Piszczelscy.