Ryszarda Łucja JAGIELSKA „GROTOŁAZ”

Motto: Życie jest jak szukanie światła w jaskiniach, rozwiązań czystych, uczciwych nadziei.

En français

in English

Ryszarda Łucja Jagielska jest malującym architektem, członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, Koła „Plener” Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera w Zakopanem i Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej. Jej nauczycielami rysunku przed egzaminem na studia byli: ceniony rzeźbiarz Czesław Jałowiecki i znany zakopiański architekt Zenon Remi. Podczas studiów jej nauczycielami rysunku byli profesorowie: Henryk Dąbrowski, Jan Szymański, Adam Sufliński oraz  Ludomir Słupeczański.

Po obronie dyplomu pracowała w biurach projektów, nadzorze i administracji budowlanej, a także w “Galerii Alicji i Bożeny Wahl”. Od czasu ukończenia studiów maluje z wyobraźni niespotykaną techniką gumy arabskiej z tuszem oraz  akrylem. Wydała tomik wierszy dla dzieci „BRAMA DO BAJKI”. Ktoś nazwał Ją GROTOŁAZEM, bo w Jej malarstwie przewija się motyw szukania światła w jaskiniach i grotach, ale także w wakacyjnym ognisku, świcie nad jeziorami i pozytywnych ludziach. Maluje ich portrety charakterologiczno-symboliczne, które odzwierciedlają ich relacje ze światem.

Od 2014 roku współpracuje z Iwoną Piszczelską i Joanną Adamek tworząc grupę TRZY BARWY.

Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, krajowych i zagranicznych. Więcej informacji można odszukać na stronach internetowych:

 

więcej

więcej

 

kontakt: lucja.jagielska@wp.pl